CV

Nåværende stilling

Utdannelse og kvalifikasjoner

Andre nåværende tilknytninger

Tidligere stillinger/tilknytninger

 • 2017 Gjesteforsker, Centre for Law and Social Justice, School of Law, University of Leeds
 • 2013 Gjesteforsker, GEXcel Centre of Gender Excellence, Örebro universitet
 • 2012 Gjesteforsker, Feminism and Legal Theory Project/Vulnerability and the Human Condition Initiative, Emory University School of Law
 • 2012–2016 Seniorforsker, Oslo Research AS, bl.a. med polsk–norsk prosjekt om arbeid–familie-balanse (2013–2016) finansiert av EØS-midlene, et samarbeidsprosjekt med NOVA og Avdeling for helse- og arbeidspsykologi, Noferinstituttet for arbeidsmedisin i Polen
 • 2011–2016 Medlem av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn, Det juridiske fakultet, UiO
 • 2009–2012 Selvstendig forsker med ulike prosjekter, bl.a. et prosjekt om økonomisk medborgerskap og likestilt foreldreskap finansiert av Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med professor Martha Fineman
 • 2007–2009 Forsker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Prosjektet Work-sharing couples. Men in change and intergenerational transmission, finansiert av Norges forskningsråd (Frisam).
 • 2005–2006 Selvstendig forsker med oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (forprosjekt ektefelledelt arbeidstid) og Statens vegvesen (fjernarbeid, fjernledelse og likestilling), undervisning i sosiologi ved Universitetet i Oslo, engasjement ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO for å forberede søknad til Norges forskningsråd
 • 2000–2005 Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Prosjekter innen ledelse og organisasjonsendringer i offentlig sektor, likestilling.
 • 1997–2000 Forsker, Telemarksforsking, Bø.
 • 1993–1995 Tilknyttet Prosjektet Alternativ Framtid, Norges forskningsråd (nå Senter for utvikling og miljø, UiO), hvor jeg skrev magisteravhandling om alternative finansieringsorganisasjoner
 • 1991 Oversettelse av populærvitenskapelige bøker om rentefri økonomi og miljøbevisst bedriftsledelse fra tysk for Cappelen forlag, koordinator for (forsøk på) etablering av rentefri bank (JAK)
 • 1983–1991 Jobbet i Distriktenes utbyggingsfond (nå Innovasjon Norge) og Statens teknologiske institutt (Sekretariat for kvinner i etablering og ledelse/Etablererskolen for kvinner), og senere som partner i et konsulentfirma (eid av fire partnere med bakgrunn fra bl.a. Statens teknologiske institutt), hovedsakelig med å fremme regional utvikling og entreprenørskap, særlig kvinners entreprenørskap

Verv og oppnevnelser

 • 2019– Nestleder, Forskerforbundet ved NKVTS
 • 2017– Medlem av fagrådet for Rethinking Economics – Norge
 • 2015, 2016 Medlem av den norske offisielle delegasjonen, FNs kvinnekommisjons 59. og 60. sesjoner (oppnevnt av UD)
 • 2014–2016 Styreleder, Norges kvinnelobby
 • 2013–2016 Leder, Norsk Kvinnesaksforening
 • 2013–2017 Styremedlem, International Alliance of Women
 • 2008–2009 Norsk ekspert i EU-prosjektet Exchange of good practices on gender equality, Europakommisjonen, Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering

Veiledning, undervisning, fagfellevurdering mm.

 • Veiledning på ph.d.-nivå i statsvitenskap og på profesjons-/MA-/hovedfagsnivå i psykologi, kriminologi, sosiologi, International Social Welfare and Health Policy og familiebehandling. Veileder for tiden en ph.d.-student og tre masterstudenter. Tidligere veiledning: Ingrid Bang-Olsen (cand.psychol., UiO, 2018, hovedveileder); Tina Ivanda Wik Thorkildssen (master familiebehandling, Oslomet, 2019, hovedveileder); Sarah Petzl (master International Social Welfare and Health Policy, HiOA, 2016, hovedveileder); Maria Elisabeth Holter (master sosiologi, UiO, 2014, biveileder); Marita Watne (master sosiologi, UiO, 2010, hovedveileder); Knut Erik Aarvold (cand.polit. sosiologi, UiO, 2006, biveileder)
 • Undervisning i kvalitativ metode (forelesninger og seminarundervisning) (PSY4110), Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (2019); undervisning i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, herunder undervisning/kursansvarlig SOS 2403 Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv og SOS 4904 Family, work and welfare in late modernity (ERASMUS) (2005–2006); undervisning NORINT 0500 Norwegian Life and Society, Universitetet i Oslo (siden 2009); undervisning i familiesosiologi på familieterapistudiet, VID (2019); foreleser studiet Drakt og samfunn, Bunad- og folkedraktrådet/Folkekulturforbundet, UiB/NTNU (2000–2009); undervisning i feministisk økonomi, Kvinneuniversitetet i Norden (tilknyttet Nord universitet) (flere kurs siden 2014, bl.a. i samarbeid med LO); utvikling og gjennomføring av etablerer- og lederopplæring for kvinner i regi av Statens teknologiske institutt og eget konsulentfirma
 • Ekstern sensor i sosiologi (lavere grad og mastergrad), psykologi (master), kriminologi (master) og kjønnsforskning (master), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (fra 1997), Psykologisk institutt, Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, alle Universitetet i Oslo; sensor i sosiologi (master), NTNU.
 • Fagfellevurdering for tidsskriftene Sociology; The Sociological Review; Men and Masculinities; Qualitative Research; Qualitative Sociology; Gender, Work & Organization; Journal of Gender Studies; Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers; Norma: International Journal for Masculinity Studies; The Journal of Men’s Studies; Sex Roles; Sex Education; Equal Opportunities International/Equality, Diversity and Inclusion; Womens’s Studies International Forum; Applied Psychology: An International Review; Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism; Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory; Nordic Journal of Social Research; Tidsskrift for samfunnsforskning; Sosiologi i dag (Sociology Today), YOUNG and Tidsskrift for ungdomsforskning (Norwegian Journal of Youth Research)
 • Medlem av vitenskapelig komité for konferansen Women and men facing everyday challenges: Work and life demands in the context of gender, Noferinstituttet for arbeidsmedisin/NOVA/Policy and Social Research, Łódź, Polen, 19.–21. mai 2016; medlem av arrangementskomiteen for konferansen Mothers and the Economy: The Economics of Mothering. MIRCI, 21.–24. oktober 2010, Toronto, Canada

Språk

Norsk, engelsk, tysk og fransk