CV

Utdannelse og kvalifikasjoner

Nåværende stillinger

Andre nåværende tilknytninger

Tidligere stillinger/tilknytninger

 • 2017 Gjesteforsker, Centre for Law and Social Justice, School of Law, University of Leeds
 • 2013 Gjesteforsker, GEXcel Centre of Gender Excellence, Örebro universitet
 • 2012 Gjesteforsker, Feminism and Legal Theory Project/Vulnerability and the Human Condition Initiative, Emory University School of Law
 • 2012–2016 Seniorforsker, Oslo Research AS, bl.a. med polsk–norsk prosjekt om arbeid–familie-balanse (2013–2016) finansiert av EØS-midlene, et samarbeidsprosjekt med NOVA og Avdeling for helse- og arbeidspsykologi, Noferinstituttet for arbeidsmedisin i Polen
 • 2011–2016 Medlem av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn, Det juridiske fakultet, UiO
 • 2009–2012 Selvstendig forsker med ulike prosjekter, bl.a. et prosjekt om økonomisk medborgerskap og likestilt foreldreskap finansiert av Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med professor Martha Fineman
 • 2007–2009 Forsker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Prosjektet Work-sharing couples. Men in change and intergenerational transmission, finansiert av Norges forskningsråd (Frisam).
 • 2005–2006 Selvstendig forsker med oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (forprosjekt ektefelledelt arbeidstid) og Statens vegvesen (fjernarbeid, fjernledelse og likestilling), undervisning i sosiologi ved Universitetet i Oslo, engasjement ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO for å forberede søknad til Norges forskningsråd
 • 2000–2005 Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Prosjekter innen fjernarbeid, omstilling, likestilling.
 • 1997–2000 Forsker, Telemarksforsking, Bø. Prosjekter innen fjernarbeid, tradisjonsnæring, bygdeturisme, tverretatlig og regionalt samarbeid.
 • 1993–1995 Tilknyttet Prosjektet Alternativ Framtid, Norges forskningsråd (nå Senter for utvikling og miljø, UiO), hvor jeg skrev magisteravhandling om alternative finansieringsorganisasjoner
 • 1991 Oversettelse av populærvitenskapelige bøker om rentefri økonomi og miljøbevisst bedriftsledelse fra tysk for Cappelen forlag, koordinator for (forsøk på) etablering av rentefri bank (JAK)
 • 1983–1991 Jobbet i Distriktenes utbyggingsfond (nå Innovasjon Norge) og Statens teknologiske institutt, og senere som partner i et konsulentfirma (eid av fire partnere med bakgrunn fra bl.a. Statens teknologiske institutt), hovedsakelig med å fremme regional utvikling og entreprenørskap, særlig kvinners entreprenørskap

Verv og oppnevnelser

 • 2019– Nestleder, Forskerforbundet ved NKVTS
 • 2017– Medlem av fagrådet for Rethinking Economics – Norge
 • 2015, 2016 Medlem av den norske offisielle delegasjonen, FNs kvinnekommisjons 59. og 60. sesjoner (oppnevnt av UD)
 • 2014–2016 Leder, Norges kvinnelobby
 • 2013–2016 Leder, Norsk Kvinnesaksforening
 • 2013–2017 Styremedlem, International Alliance of Women
 • 2008–2009 Norsk ekspert i EU-prosjektet Exchange of good practices on gender equality, Europakommisjonen, Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering

Fagfellevurdering, veiledning, undervisning, sensur mm.

 • Fagfellevurdering for tidsskriftene Sociology; The Sociological Review; Men and Masculinities; Gender, Work & Organization; Journal of Gender Studies; Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers; Norma: International Journal for Masculinity Studies; The Journal of Men’s Studies; Qualitative Research; Sex Roles; Sex Education; Equal Opportunities International/Equality, Diversity and Inclusion; Womens’s Studies International Forum; Applied Psychology: An International Review; Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism; Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory; Nordic Journal of Social Research; Tidsskrift for samfunnsforskning; Sosiologi i dag (Sociology Today), YOUNG and Tidsskrift for ungdomsforskning (Norwegian Journal of Youth Research)
 • Veileder (bi- og hoved-) for hovedfags- og masterstudenter i sosiologi ved UiO (fra 2005), hovedveileder for profesjonsstudent i psykologi (cand.psychol.) ved UiO (2017–2018), veileder for masterstudenter i International Social Welfare and Health Policy og i familiebehandling ved HiOA (fra 2015), biveileder for ph.d.-stipendiat i kriminologi ved Queensland University of Technology (hovedveileder Michael Flood) (fra 2017), veileder på Humanistisk prosjektsemester ved UiO (2008)
 • Undervisning i kvalitativ metode (forelesninger og seminarundervisning) (PSY4110), Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (2019); undervisning i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, herunder undervisning/kursansvarlig SOS 2403 Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv og SOS 4904 Family, work and welfare in late modernity (ERASMUS) (2005–2006); undervisning NORINT 0500 Norwegian Life and Society, Universitetet i Oslo (siden 2009); undervisning i familiesosiologi på familieterapistudiet, VID (2019); foreleser studiet Drakt og samfunn, Bunad- og folkedraktrådet/Folkekulturforbundet, UiB/NTNU (2000–2009); undervisning i feministisk økonomi, Kvinneuniversitetet i Norden (tilknyttet Nord universitet) (flere kurs siden 2014, bl.a. i samarbeid med LO); utvikling og gjennomføring av etablerer- og lederopplæring for kvinner i regi av Statens teknologiske institutt og eget konsulentfirma
 • Ekstern sensor i sosiologi (lavere grad og mastergrad), kriminologi (master) og kjønnsforskning (master), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (fra 1997), Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo; sensor i sosiologi (master), NTNU.
 • Medlem av vitenskapelig komité for konferansen Women and men facing everyday challenges: Work and life demands in the context of gender, Noferinstituttet for arbeidsmedisin/NOVA/Policy and Social Research, Łódź, Polen, 19.–21. mai 2016; medlem av arrangementskomiteen for konferansen Mothers and the Economy: The Economics of Mothering. MIRCI, 21.–24. oktober 2010, Toronto, Canada

Språk

Norsk, engelsk, tysk og fransk