CV

Nåværende/nylige stillinger

Andre nåværende tilknytninger

Utdannelse og kvalifikasjoner

Tidligere stillinger/tilknytninger

 • 2017 Gjesteforsker, Centre for Law and Social Justice, School of Law, University of Leeds
 • 2013 Gjesteforsker, GEXcel Centre of Gender Excellence, Örebro universitet
 • 2012 Gjesteforsker, Feminism and Legal Theory Project/Vulnerability and the Human Condition Initiative, Emory University School of Law
 • 2012–2016 Seniorforsker, Oslo Research AS, bl.a. med polsk–norsk prosjekt om arbeid–familie-balanse (2013–2016) finansiert av EØS-midlene, et samarbeidsprosjekt med NOVA og Avdeling for helse- og arbeidspsykologi, Noferinstituttet for arbeidsmedisin i Polen
 • 2011–2016 Medlem av forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (ledet av Anne Hellum), Det juridiske fakultet, UiO
 • 2009–2012 Selvstendig forsker med ulike prosjekter, bl.a. et prosjekt om økonomisk medborgerskap og likestilt foreldreskap finansiert av Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med professor Martha Fineman
 • 2007–2009 Forsker, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Prosjektet Work-sharing couples. Men in change and intergenerational transmission, finansiert av Norges forskningsråd (Frisam).
 • 2005–2006 Selvstendig forsker med oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (forprosjekt ektefelledelt arbeidstid) og Statens vegvesen (fjernarbeid, fjernledelse og likestilling), undervisning i sosiologi ved Universitetet i Oslo, engasjement ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO for å forberede søknad til Norges forskningsråd
 • 2000–2005 Forsker, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Prosjekter innen ledelse og organisasjonsendringer i offentlig sektor, likestilling.
 • 1997–2000 Forsker, Telemarksforsking, Bø.
 • 1993–1995 Tilknyttet Prosjektet Alternativ Framtid (Senter for utvikling og miljø, UiO), hvor jeg skrev magisteravhandling om alternative finansieringsorganisasjoner
 • 1991 Oversettelse av populærvitenskapelige bøker om rentefri økonomi og miljøbevisst bedriftsledelse fra tysk for Cappelen forlag, koordinator for (forsøk på) etablering av rentefri bank (JAK)
 • 1983–1991 Jobbet i Distriktenes utbyggingsfond (nå Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt (Sekretariat for kvinner i etablering og ledelse/Etablererskolen for kvinner) og som partner i et konsulentfirma (eid av fire partnere med bakgrunn fra Statens teknologiske institutt), hovedsakelig med å fremme regional utvikling og kvinners entreprenørskap.
 • 1984 Journalist, radiOrakel

Verv og oppnevnelser

 • 2019–2020 Nestleder, Forskerforbundet ved NKVTS
 • 2017– Medlem av fagrådet for Rethinking Economics – Norge
 • 2015, 2016 Medlem av den norske delegasjonen til FNs kvinnekommisjons 59. og 60. sesjoner (oppnevnt av UD)
 • 2014–2016 Styreleder, Norges kvinnelobby
 • 2013–2017 Medlem av det internasjonale styret og leder for kommisjonen for kvinner og økonomi, International Alliance of Women
 • 2013–2016 Ansvarlig redaktør, Kvinnesaksnytt
 • 2013–2016 Leder, Norsk Kvinnesaksforening
 • 2008–2009 Nasjonal ekspert knyttet til Exchange of good practices on gender equality, Europakommisjonen, Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering

Veiledning, undervisning, fagfellevurdering mm.

 • Veiledning av ph.d.-stipendiater og postdoktorer i sosiologi og kriminologi, og av studenter på master-/profesjons-/hovedfagsnivå i psykologi, kriminologi, sosiologi, freds- og konfliktstudier, global governance, international social welfare and health policy, og familiebehandling. Veileder for tiden en ph.d.-stipendiat i sosiologi ved UiB og en ph.d.-stipendiat i kriminologi ved QUT School of Justice, QUT Faculty of Law, to postdoktorer i sosiologi (Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellow) i samarbeid med professor Hande Eslen-Ziya ved UiS/Populisme, antikjønn og demokrati-forskergruppen (prosjektene «Safety and Resilience through Digital Practices» og «Radicalization of Gender and Anti-Democracy»), en masterstudent i sosiologi (UiB), en masterstudent i sosialt arbeid (HVE), profesjonsstudent i psykologi (PSI, UiO) og en masterstudent i familiebehandling (Oslomet). Tidligere MA-/hovedoppgaveveiledning:
  • Ingrid Hofsten Abrahamsen (cand.psychol., UiO, 2022): «Barn skal jo ikke belastes med sånt»: Voldsutsatte mødres selvforståelse av morskapet
  • Lena Mosblech (master i tverrfaglig kjønnsforskning, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, 2022, hovedveileder): Universal Basic Income – New frontiers for Norwegian gender equality?
  • Zahra Dini (master i menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, UiO, 2021, biveileder): Norway’s legal obligations regarding gender based violence in asylum reception centers (medarbeider i prosjektet Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter)
  • Charlotte Hemmestad Ludt (MA International Administration and Global Governance, Göteborgs universitet, 2020, veileder): Disclosures of Sexual and Gender-Based Violence: Credibility Assessment in the Norwegian Asylum System (medarbeider i prosjektet Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter)
  • Carolina Buendia Sarmiento (MA Peace, Mediation and Conflict Research – Psychology, Åbo Akademi, 2020, veileder): Female Refugees and Asylum Seekers in Norway: Agency and Victimisation from Sexual and Gender-Based Violence (medarbeider i prosjektet Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter)
  • Nora Starheim Ruud (MA kriminologi, UiO, 2020, uformell veiledning som prosjektleder): Veien videre: Kvinnelige migranters handlekraft i veien ut av voldelige ekteskap (medarbeider i prosjektet Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter)
  • Ingrid Bang-Olsen (cand.psychol., UiO, 2018, hovedveileder): «Det var dråpen»: Voldsutsatte kvinners oppbrudd fra voldelige parforhold
  • Sarah Petzl (MA International Social Welfare and Health Policy, HiOA, 2016, hovedveileder): Being in control or being controlled? A qualitative study to explore women’s empowerment in Eastern Nepal
  • Maria Elisabeth Holter (MA sosiologi, UiO, 2014, biveileder): Arbeid/familie-tilpasninger i småbarnsfamilien
  • Marita Watne (MA sosiologi, UiO, 2010, hovedveileder): Fedre og barn: En kvalitativ studie av arbeiderklassefedre og barneomsorg
  • Knut Erik Aarvold (cand.polit. sosiologi, UiO, 2006, biveileder): Striden om barnets beste
 • Opponent/bedømmelse av doktorgrad i psykologi ved NTNU (2023) og arktiske studier ved Grønlands Universitet (2020; Mariekathrine Poppel: Mænds vold mod kvinder i samliv); sensor i sosiologi (lavere grad og mastergrad), psykologi (master), kriminologi (master), menneskerettigheter (master) og kjønnsforskning (master) ved Universitetet i Oslo (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Psykologisk institutt, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Norsk senter for menneskerettigheter og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning); sensor i sosiologi (master), NTNU.
 • Medlem av bedømmelseskomiteer for professoropprykk i sosiologi, Nord universitet (2022), Universitetet i Stavanger (2023)
 • Undervisning i kvalitativ metode (forelesninger og seminarundervisning) (PSY4110), Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (2019); undervisning i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, herunder undervisning/kursansvarlig SOS 2403 Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv og SOS 4904 Family, work and welfare in late modernity (ERASMUS) (2005–2006); undervisning NORINT 0500 Norwegian Life and Society, Universitetet i Oslo (siden 2009); undervisning i familiesosiologi på familieterapistudiet, VID (2019); foreleser studiet Drakt og samfunn, Bunad- og folkedraktrådet/Folkekulturforbundet, UiB/NTNU (2000–2009); undervisning i feministisk økonomi, HiNe/Nord universitet (flere kurs siden 2014, bl.a. i samarbeid med LO); utvikling og gjennomføring av etablerer- og lederopplæring for kvinner i regi av Statens teknologiske institutt og eget konsulentfirma
 • Fagfellevurdering for tidsskriftene Sociology; The Sociological Review; Men and Masculinities; Qualitative Research; Qualitative Sociology; Gender, Work & Organization; Journal of Gender Studies; Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers; Norma: International Journal for Masculinity Studies; The Journal of Men’s Studies; Sex Roles; Sex Education; Equal Opportunities International/Equality, Diversity and Inclusion; Womens’s Studies International Forum; Applied Psychology: An International Review; Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism; Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory; Nordic Journal of Social Research; Tidsskrift for samfunnsforskning; Sosiologi i dag (Sociology Today), YOUNG and Tidsskrift for ungdomsforskning (Norwegian Journal of Youth Research)
 • Medlem av vitenskapelig komité for konferansen Women and men facing everyday challenges: Work and life demands in the context of gender, Noferinstituttet for arbeidsmedisin/NOVA/Policy and Social Research, Łódź, Polen, 19.–21. mai 2016; medlem av arrangementskomiteen for konferansen Mothers and the Economy: The Economics of Mothering. MIRCI, 21.–24. oktober 2010, Toronto, Canada

Priser

Språk

Norsk, engelsk, tysk og fransk